Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u rujnu/listopadu 2019.

22.08.2019.

Treći (III) ispitni rok u 2019. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, održat će se 30. rujna te 1. i 2. listopada 2019. godine, ovisno o broju prijavljenih kandidata, u RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u Hanfi, Franje Račkog 6, Zagreb, zaključno s danom 10. rujna 2019. godine.

Hanfa će pet dana prije dana održavanja ispita, na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate, koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom, da pristupe ispitu, objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Obrazac za prijavu ispita, popis literature te informacija o naknadi koja se plaća za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Licenciranje/Ispiti/Distribucija u osiguranju i/ili reosiguranju.