Primjena ESMA-inih Smjernica o naknadama za uspješnost u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire i određenim vrstama alternativnih investicijskih fondova

Objavljeno 4. siječnja 2021.

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. 126/2019.) i članka 3. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. 126/2019), HANFA se 28. prosinca 2020. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o naknadama za uspješnost u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-ima) i određenim vrstama alternativnih investicijskih fondova (AIF-a) (ESMA34-39-992HR) koje su stupile na snagu 5.11.2020. i primjenjuju se od 5.1.2021.

 Obavijest o primjeni smjernica ESMA34-39-992HR

 Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Smjernice o naknadama za uspješnost u subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS-ima) i određenim vrstama alternativnih investicijskih fondova (AIF-a)

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Ove se smjernice primjenjuju na:

  • nadležna tijela
  • društva za upravljanje UCITS fondovima i UAIF-ove koji upravljaju AIF-ovima koji se u skladu s člankom 43. Direktive 2011/61/EU mogu nuditi malim ulagateljima

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice

5. siječnja 2021. 

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

Smjernice o naknadama za uspješnost u UCITS-ima i određenim vrstama AIF-ova