Predstavnici Hanfe na tradicionalnom sajmu karijera „17. Student Future Day“

Objavljeno: 29. travnja 2022.

Predstavnici Hanfe sudjelovali su na tradicionalnom sajmu karijera „17. Student Future Day“ održanom na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM), 26. i 28. travnja 2022. Bila je to prilika da poslodavci uspostave kontakt s najboljim studentima, potencijalnim budućim zaposlenicima, a ujedno prilika njima da se predstave mogućim poslodavcima i možda kasnije brže pronađu zaposlenje.

Na prigodno opremljenom štandu Hanfe studente i diplomante ekonomije i managementa informirale su kolegice Nataša Radovanović iz Direkcije za upravljanje ljudskim resursima i Anja Tkalčević iz Direkcije za praćenje zaštite potrošača i edukaciju, i sama bivši student, a sada predavač na ZŠEM-u.

„Kao bivšem studentu, a sada vanjskom suradniku, bilo mi je potpuno novo iskustvo biti s druge strane štanda i predstavljati Hanfu kao poslodavca studentima te im prenijeti sve mogućnosti koje im Hanfa pruža: od stipendiranja, studentskih praksi, pripravništva do zaposlenja.“ – kroz smijeh prepričava kolegica Tkalčević te ocjenjuje da su studenti bili dosta zainteresirani za mogućnost razvoja karijere u Hanfi, a najviše ih je zanimalo u kojem sektoru mogu odraditi studentsku praksu s obzirom na širinu sektora financijskih usluga koje Hanfa nadzire te je dodala. Posebno su se interesirali, kaže Tkalčević, za Godišnju nagradu Hanfe studentima što ukazuje na prepoznavanje same nagrade, ali i Hanfe kao institucije koja se otvara mladima i potiče ih na usavršavanje.

Osim na samom štandu predstavnici Hanfe su, zajedno s predstavnicima drugih poslodavaca, sudjelovali i na „speed dateu“ koji se odvijao drugi dan događanja, u nešto ležernijem okruženju.

„Koncept je bio zamišljen tako da sa svakim studentom razgovaramo 10 minuta, a prijavljeno je bilo 14 izabranih studenata čije smo biografije dobili unaprijed kako bismo se pripremili. To je bila simulacija stvarnog razgovora za posao, studenti su pripremili svoje predstavljanje, a mi smo postavljali pitanja kao na stvarnom razgovoru. Po završetku razgovora studentima smo dali povratnu informaciju u vezi načina na koji su se predstavili i životopisa, uz isticanje pozitivnog i prijedlozima za unaprjeđenje.“ – pojasnila je kolegica Radovanović.

Ovakvi susreti studenata i poslodavaca uvijek su dobra prilika za obostrano informiranje o potrebama i željama druge strane kada je riječ o potrebama i mogućnostima tržišta rada, na koje će i sami studenti uskoro zakoračiti. Osim o mogućnostima zapošljavanja, stipendiranja i stručne prakse studenti su tom prilikom naučili više i o samoj djelatnosti Hanfe te je to bila odlična prilika za približavanje tržišnog regulatora potencijalnim budućim zaposlenicima.