Predstavnici Hanfe na 3. Danu karijera WorkIn' Science na PMF-u

Objavljeno: 05. studenog 2021.

Predstavnici Hanfe sudjelovali su na 3. Danu karijera WorkIn' Science održanom 3. studenoga 2021. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Iako u Hanfi već radi 18 kolega matematičke struke, postoje potrebe za dodatnim zapošljavanjem matematičara u različitim organizacijskim jedinicama pa se stoga Hanfa ove godine odlučila predstaviti studentima matematike na ovom sajmu te ih upoznati s poslovima koje bi nakon završetka studija mogli obavljati u Hanfi.

Na prigodno opremljenom štandu Hanfe diplomante matematike i studente svih studijskih godina informirali su voditelj Direkcije za sistemske rizike u Hanfi Mario Bambulović, i sam bivši student PMF-a, te glavna savjetnica u Direkciji za upravljanje ljudskim resursima Nataša Radovanović.

„Kako većina studenata baš i nije upoznata s radom Hanfe nastojali smo im približiti njezinu ulogu i ovlasti te ih putem brošura informirati o pravima koja imaju kao potencijalni korisnici različitih financijskih usluga. Upoznali smo ih s mogućnostima zapošljavanja na pripravničkim pozicijama u različitim organizacijskim jedinicama. Osim za zapošljavanje, studenti su pokazali i veliki interes za obavljanje studentske stručne prakse“, rekla je Nataša Radovanović.

Kao bivši student matematike na PMF-u, Mario Bambulović studentima je iz vlastitog iskustva govorio o tome koja znanja sa studija primjenjuje u svakodnevnom radu u Hanfi te je odgovarao na njihova brojna pitanja. Studenti matematike, ali i fizike, pokazali su interes za Hanfine stručne publikacije „Financijska stabilnost“ i „Makroprudencijalni skener rizika“ koje su im u tiskanom obliku bile dostupne i na samom štandu.

Osim na samom štandu predstavnici Hanfe sudjelovali su i na poslijepodnevnoj „Kavi s dekanom“ zajedno s predstavnicima drugih poslodavaca. Oni su tom prilikom predstavili svoje potrebe za diplomantima različitih studijskih smjerova, a dekan fakulteta prof. dr. sc. Mirko Planinić pozvao je poslodavce na suradnju u organizaciji studentske stručne prakse, dostavljanje prijedloga za prilagođavanje pojedinih studija tržištu rada, sudjelovanje u predstavljanjima poslodavaca i poslova, predlaganje projektne suradnje između poslodavaca i PMF-a i slično.

Studenti su svojim posjetima štandu i upitima iskazali veliki interes za predstavljanje Hanfe, što je dodatan motiv za daljnja sudjelovanja u sličnim projektima, a s ciljem prepoznavanja Hanfe kao mogućeg i interesantnog poslodavca kako za studente matematike tako i za studente drugih studijskih smjerova.