Poziv pružateljima usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i skrbničke usluge novčanika

Objavljeno: 2. prosinca 2019.

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) provodi nadzor Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 108/17, 39/19, dalje: Zakon) kod obveznika iz članka 9. stavka 2. točaka 6. do 13. i točke 17. podtočaka k) i l) ovoga Zakona i podružnica istovrsnih obveznika iz druge države članice i trećih država, a koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN br. 39/19) dodani su novi obveznici u nadležnosti Hanfe, pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću:

 

  1. pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta
  2. pružanja skrbničke usluge novčanika.

Virtualne valute Zakonom su definirane kao digitalni prikaz vrijednosti koji nije izdala i za koji ne jamči središnja banka ni javno tijelo, koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom te nema pravni status valute ili novca, ali ga fizičke ili pravne osobe prihvaćaju kao sredstvo razmjene i može se prenositi, pohranjivati te se njime može trgovati elektroničkim putem. 

Pružatelj skrbničke usluge novčanika u smislu Zakona su pravne ili fizička osobe koje pružaju uslugu čuvanja privatnih kriptografskih ključeva u ime svojih stranaka radi držanja, pohrane i prijenosa virtualnih valuta. 

Odredbe Zakona primjenjuju se na nove obveznike od 1. siječnja 2020. godine.     

Obveznici koji se bave pružanjem usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanjem skrbničke usluge novčanika su dužni do 31. siječnja 2020. godine ili najkasnije u roku od 30 dana od dana osnivanja ili registracije, obavijestiti Hanfu o tome da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i/ili pružanja skrbničke usluge novčanika.

Za slučaj da navedeni obveznici u propisanom roku propuste obavijestiti Hanfu da se bave djelatnošću pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta i pružanja skrbničke usluge novčanika, Zakonom je propisana prekršajna odgovornost.

S tim vezi, Hanfa poziva sve subjekte koje pružaju navedene usluge da pravovremeno dostave podatke ispunjavanjem prijave iz priloga elektroničkom poštom na: spnft@hanfa.hr ili poštom na adresu Hanfa, Franje Račkoga 6, 10 000 Zagreb.

Nadalje, radi pravovremenog usklađivanja s odredbama Zakona, Hanfa poziva obveznike da se jave s pitanjima vezanim uz usklađivanje s odredbama Zakona putem elektroničke pošte: spnft@hanfa.hr.

Poveznica na prijavu