Poziv kandidatima (m/ž) za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Supervizor informatičke, matematičke ili ekonomske struke u Direkciji za superviziju osiguranja (m/ž) (više izvršitelja/ica)

Vijest objavljena: 5.7.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi HANFA-e promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva HANFA se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

na radnom mjestu

Supervizor informatičke, matematičke ili ekonomske struke u Direkciji za superviziju osiguranja (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

Opis poslova:

 • obavljanje poslova u okviru nadležnosti HANFA-e vezanih uz organizacijsku jedinicu u kojoj se zapošljava
 • prikupljanje, obrada i analiza izvještaja koji se prikupljaju redovito ili na zahtjev
 • pružanje podrške u pogledu nedostataka/manjkavosti u izvještajima tijekom izvještajnih razdoblja
 • analiza korisničkih zahtjeva za podrškom u radu s aplikacijama korištenima u poslovnim procesima
 • specifikacija zahtjeva za unapređenje postojećih te razvoj novih aplikacija
 • verifikacija ispravnog rada korištenih poslovnih aplikacija nakon uvedenih izmjena
 • praćenje zakonskih i drugih propisa te najbolje prakse u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji iz svog djelokruga i nadležnosti
 • suradnja s međunarodnim institucijama i drugim regulatorima na području Republike Hrvatske i Europske unije

Uvjeti:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij čijim završetkom je osoba stekla najmanje 240 ECTS bodova ili četverogodišnji sveučilišni studij čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu informatičkog, ekonomskog ili matematičkog smjera
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • iskustvo primjene analitičkih znanja na rad s kvantitativnim podacima
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office – Word, Excel, Outlook)
 • visoka razina znanja engleskog jezika

Prednosti:

 • poznavanje rada s alatima Power Pivot i Power BI
 • osnovno znanje o relacijskim bazama podataka
 • poznavanje XML jezika i XSD shema
 • proaktivnost u prepoznavanju nepravilnosti i njihovom otklanjanju

Što nudimo:

 

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

 

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem poveznice za prijavu najkasnije do 19.07.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu
 • prijepis svih ocjena

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/09

UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1

U Zagrebu, 5. srpnja 2019.