Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača na radnom mjestu Analitičar specijalist u Direkciji za sistemske rizike (m/ž) (2 izvršitelj/ica)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. 

Temeljni su ciljevi HANFA-e promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva HANFA se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača. 

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za sistemske rizike i zaštitu potrošača

na radnom mjestu

Analitičar specijalist u Direkciji za sistemske rizike (m/ž)

(2 izvršitelj/ica)

Opis poslova:

 • organizacija, koordiniranje i sudjelovanje na poslovima izrade analiza ranjivosti i rizika, posebno onih sistemskog karaktera, u financijskom sektoru iz područja djelokruga i nadležnosti HANFA-e, što uključuje interne i eksterne publikacije, izvještaje, analize, osvrte, istraživanja, prezentacije, govore i slične materijale
 • razvijanje metodoloških okvira te kvalitativnih modela za potrebe identifikacije, analize i praćenja ranjivosti te sistemskih rizika u financijskom sektoru iz područja djelokruga i nadležnosti HANFA-e, s posebnim naglaskom na stresno testiranje
 • kontinuirano praćenje razvoja metodologija i tehnika nadzora sistemskih rizika financijskog sektora
 • formiranje i održavanje internih baza podataka direkcije
 • praćenje, predlaganje, implementacija i izrada regulative iz djelokruga i nadležnosti direkcije
 • sudjelovanje u provođenju makroprudencijalne politike u skladu s domaćim i međunarodnim regulatornim okvirom te djelokrugom i nadležnosti HANFA-e
 • suradnja s domaćim i međunarodnim tijelima i institucijama na području nadzora sistemskih rizika i makroprudencijalne politike
 • izrada i objavljivanje znanstveno-istraživačkih radova
 • vođenje specifičnih projektnih zadataka
 • javno istupanje i informiranje javnosti o temama i pitanjima iz područja nadzora sistemskih rizika i makroprudencijalne politike

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu
 • najmanje 4 godine radnog iskustva iz djelokruga odgovornosti direkcije, odnosno sektora
 • napredno poznavanje kvantitativno-statističkih metoda, napredno poznavanje ekonomske teorije, posebno iz područja financija i makroekonomije, izražene analitičko-istraživačke sklonosti i vještine
 • izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredno poznavanje MS Officea, napredno poznavanje barem jednog od statističkih alata (EViews, Stata, R), poznavanje rada s bazama podataka

Prednosti:

 • iskustvo izrade pisanih materijala na području analize sistemskih rizika
 • znanstveno-istraživački rad (objavljeni znanstveno-istraživački radovi)
 • iskustvo razvoja i rada na ispitivanju otpornosti financijskih institucija na poremećaje (stresno testiranje)
 • dobro poznavanje domaćeg i međunarodnog makroprudencijalnog regulatornog okvira
 • poznavanje rada europskih nadzornih tijela i Europskog odbora za sistemski rizik

Što nudimo:

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 14.06.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu
 • prijepis svih ocjena

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/07
UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1
U Zagrebu, 7. lipnja 2019.