Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za superviziju tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta, Sektor za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu Supervizor specijalist (m/ž)

Objavljeno: 10. lipnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje
u Direkciji za superviziju tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta, Sektor za superviziju tržišta kapitala na radnom mjestu

Supervizor specijalist (m/ž)

(više izvršitelja/ica)

Opis poslova:

 • provodi posredni i neposredni nadzor u smislu provjere i analize zakonitosti poslovanja te ocjene rizičnosti poslovanja posttradinginfrastrukture tržišta kapitala
 • predlaže izvanredne i tematske nadzore
 • ujednačava i unaprjeđuje provođenje nadzornih aktivnosti, uz optimizaciju i automatizaciju analize i izvještavanja
 • provodi kvantitativnu validaciju metodologija, postupaka kontrole i upravljanja rizicima
 • radi na razvoju metodologije, izračuna i analize vezane uz parametre rizika
 • pruža stručne savjete i mišljenja iz domene kvantitativne analize i upravljanja rizicima
 • predlaže indikatore nadzora, okvir i model za prikupljanje podataka
 • predlaže mjere i načine smanjenja rizika subjekata nadzora
 • prati regulativu i najbolju praksu iz djelokruga Direkcije te po potrebi predlaže i izrađuje izmjene propisa
 • procjenjuje učinke provedenih nadzora na pojedinačnoj i skupnoj osnovi i predlaže odgovarajuće postupanje
 • analizira utjecaj normativnih promjena na subjekte nadzora
 • sastavlja i kontrolira interne i eksterne izvještaje

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij čijim je završetkom osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje pet godina odgovarajućeg radnog iskustva na području financijskih usluga
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje Microsoft Office alata
 • položen državni stručni ispit

Napomena: Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu naknadnog polaganja.

Prednosti:

 • prirodoslovno-matematičko, tehničko ili ekonomsko usmjerenje studija
 • radno iskustvo na poslovima kvantitativne analize ili procjene i upravljanja rizicima u financijskoj instituciji
 • certifikati iz područja analize rizika financijskih tržišta
 • napredno poznavanje kvantitativnih metoda za analizu financijskih tržišta
 • poznavanje naprednih modela za procjenu tržišnih rizika
 • iskustvo u programiranju (R, Python, Matlab i sl.)
 • napredno znanje MS Excel-a

Napomena: Ne očekuje se posjedovanje svih znanja i vještina koje su navedene u Prednostima. Poželjno je poznavanje barem dijela tehnologija s kojima će se osoba susretati u svakodnevnom radu.

Što nudimo:

 • ugovor na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci
 • stručno usavršavanje

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 24.06.2021. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje/razgovor biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/21-02/18

URBROJ: 326-01-30-33-21-1

​U Zagrebu, 10. lipnja 2021.