POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za opće i administrativne poslove, Ured glavnog tajnika, na radnom mjestu Referent u pisarnici (m/ž) (1 izvršitelj/ica)

Objavljeno: 13. veljače 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Direkciji za opće i administrativne poslove, Ured glavnog tajnika, na radnom mjestu

Referent u pisarnici (m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

Opis poslova:

 • obavlja poslove zaprimanja, razvrstavanja, urudžbiranja i dostave u rad i otpreme pošte
 • vodi propisane evidencije
 • brine se za ispravno čuvanje i arhiviranje sve dokumentacije koja je predana u pisarnicu
 • obavlja poslove izlučivanja dokumentacije

Uvjeti:

 • najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva
 • poznavanje propisa iz područja uredskog poslovanja i općeg upravnog postupka
 • položen stručni ispit za djelatnike u pismohranama
 • srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na osobnom računalu
 • poznavanje osnova engleskog jezika

Prednosti:

 • samostalni korisnik engleskog jezika
 • poznavanje nekog sustava elektronske pisarnice

 

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 27.02.2020. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • svjedodžbu, odnosno diplomu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za djelatnike u pismohranama

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/20-02/04

URBROJ: 326-01-30-33-20-1

U Zagrebu, 13. veljače 2020.