POZIV kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu Direktor Ureda za komunikacije (m/ž) (jedan izvršitelj)

Objavljeno: 9. siječnja 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

POZIV

kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje na radnom mjestu 

Direktor Ureda za komunikacije (m/ž)

(jedan izvršitelj)

Opis poslova:

 • upravlja radom Ureda za komunikacije
 • upravlja aktivnostima odnosa s javnošću i s medijima
 • upravlja aktivnostima digitalne komunikacije Hanfe
 • predlaže i koordinira medijske i digitalne edukativne kampanje
 • odgovara za sve publikacije Hanfe

 Uvjeti

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij kojim je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova
 • najmanje 7 godina radnog iskustva u stručnoj spremi i struci, na poslovima odnosa s javnošću
 • iskustvo u uređivanju publikacija, planiranju strateških komunikacija i u kriznoj komunikaciji
 • iskustvo u odnosima s javnošću u financijskom sektoru
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • dobro poznavanje MS Office-a

 Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem linka za prijavu najkasnije do 23.1.2020. te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu

 

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/20-02/02

URBROJ: 326-01-30-33-20-1

U Zagrebu, 9. siječnja 2020.