Podsjetnik na početak primjene obveze izvještavanja sukladno Uredbi (EU) 2015/2365 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o transparentnosti transakcija financiranja VP i ponovne uporabe (SFTR) te o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012

Objavljeno: 10. veljače 2020.

SFTR Uredba se odnosi na sve osobe koje sklapaju transakcije (tzv. SFT transakcije) sljedećeg tipa:

  • repo transakcije;
  • pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe drugoj ugovornoj strani i pozajmljivanje vrijednosnih papira ili robe od druge ugovorne strane;
  • transakcije kupnje i ponovne prodaje (buy-sell back) ili transakcije prodaje i ponovne kupnje (sell-buy back);
  • maržne kredite

Obveznici mogu biti i financijske i nefinancijske druge ugovorne strane, a imaju obvezu prijavljivati SFT transakcije trgovinskim repozitorijima.

Obveza izvještavanja trgovinskih repozitorija o SFT transakcijama se počinje primjenjivati od 2020. godine, a početak primjene ovisi o statusu sudionika u transakciji:

 

  • za banke, investicijska društva i ekvivalente iz trećih zemalja, 13.(14.) 4.2020.;
  • za CCP-eve i CSD-eve, 11.7.2020.;
  • za ostale vrste financijskih ugovornih strana iz čl. 3. točke 3. SFTR-a, 12.10.2020.;

za nefinancijske druge ugovorne strane, 11.1.2021.

Više detalja o početku primjene, obveznicima te obvezama izvještavanja objavljeno je na ESMA internetskim stranicama, a iste možete naći i ovdje.