Otvorene prijave za Globalni seminar Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (IAIS-a) u Dubrovniku

Objavljeno: 01. travnja 2022.

Od 1. travnja 2022. otvorene su prijave za Globalni seminar Međunarodnog udruženja nadzornih tijela u osiguranju (International Association of Insurance Supervisors – IAIS). Ovaj međunarodni događaj održat će se u Dubrovniku 16. i 17. lipnja 2022., a domaćin je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Riječ je o jednom od najvažnijih godišnjih susreta nadzornika osiguranja, predstavnika tržišta osiguranja i drugih zainteresiranih dionika koji okuplja više stotina sudionika iz cijelog svijeta, a ovo je prvi IAIS-ov događaj uživo nakon što je COVID-19 proglašen svjetskom pandemijom.

Sve sudionike događanja uvodno će pozdraviti predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, a svoja izlaganja iznijet će i brojni međunarodni govornici poput Jonathana Dixona, glavnog tajnika IAIS-a, Shigerua Ariizumija, zamjenika povjerenika za međunarodne odnose iz Japanske agencije za financijske usluge i Suzette Vogelsang, voditeljice Odjela za nadzor bankarstva, osiguranja i infrastrukture financijskog tržišta Agencije za bonitetni nadzor iz Južne Afrike.

Glavna tema događanja bit će otpornost industrije osiguranja uključujući naučene lekcije iz koronakrize te izazove s kojima će se industrija suočavati u području klimatskih, kibernetičkih, operativnih i drugih rizika te napredak ključnih globalnih reformi.

Hanfa kao domaćin događaja poziva sve zainteresirane da sudjeluju u ovom važnom događanju te na taj način doprinesu daljnjem razvoju tržišta osiguranja. Više informacija o događaju možete pronaći na internetskoj stranici IAIS-a. Rok za prijavu je 27. svibnja 2022.

O IAIS-u:

IAIS je globalno tijelo za postavljanje standarda čiji su ciljevi promicanje učinkovitog i globalno dosljednog nadzora industrije osiguranja radi razvoja i održavanja poštenih, sigurnih i stabilnih tržišta osiguranja, za dobrobit i zaštitu osiguranika te kao doprinos održavanju globalne financijske stabilnosti. Osnovan 1994. godine, IAIS je dobrovoljna članska organizacija nadzornika osiguranja iz više od 200 jurisdikcija, što čini 97 posto svjetskih premija osiguranja. Riječ je o međunarodnom tijelu za utvrđivanje standarda odgovornih za razvoj i pomoć u provedbi načela, standarda i drugih popratnih materijala za nadzor sektora osiguranja. Više informacija dostupno je na www.iaisweb.org.

O Hanfi:

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju. Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača. Između ostalog, Hanfa provodi nadzor nad poslovanjem društava za osiguranje i reosiguranje te zastupnika i posrednika u osiguranju i reosiguranju. Više informacija dostupno je na www.hanfa.hr.

Kao članica IAIS-a Hanfa aktivno sudjeluje u aktivnostima tog međunarodnog udruženja, a predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman već je drugi uzastopni mandat član njegovog Izvršnog odbora kao predstavnik regije CEET (srednje i istočne Europe i Zakavkazja) te član Makrobonitetnog odbora i Selekcijskog odbora, a članica Upravnog vijeća Ilijana Jeleč članica je Odbora za reviziju i rizike. Hanfa sudjeluje i u radu Foruma za financijske inovacije te Radne grupe za makrobonitetni nadzor IAIS-a.