Odgovor ESA-s Europskoj komisiji na izuzeće opcija scenarija učinkovitosti iz vježbe testiranja potrošača sukladno uredbi PRIIPs

8.8.2019.

Europsko tijelo za osiguranje i profesionalno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 7. kolovoza 2019. informaciju da su Europska nadzorna tijela (ESAs) uputila dopis Europskoj komisiji u vezi s isključenjem nekoliko opcija koje su predložila 23. svibnja 2019. za prezentiranje informacija o scenarijima učinkovitosti koji će se testirati tijekom vježbe testiranja potrošača koju će provesti Europska komisija u okviru revizije razine 2 PRIIPs KID Uredbe.

Naime, 19. srpnja 2019. Europska komisija obavijestila je ESAs da će iz opsega vježbe isključiti tri predložene opcije.

ESAs smatraju da testiranje potrošača može pružiti najbolji uvid ako se primijeni široki raspon različitih pristupa i opcija. Prvo bi se trebali prikupiti stavovi potrošača, a isključenje različitih opcija na temelju njihove usklađenosti s postojećom regulativom moglo bi pretjerano ograničiti vrijednost povratnih informacija od provedenog ispitivanja.

Više informacija o navedenom dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://eiopa.europa.eu/Pages/News/ESAs-respond-to-the-European-Commission-on-the-exclusion-of-performance-scenarios-options-from-PRIIPs-consumer-testing-exer.aspx