Od sada mogućnost online popunjavanja obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za distribuciju osiguranja

Vodeći se idejom unapređenja te ekonomičnijeg, efikasnijeg i bržeg vođenja postupka izdavanja dozvole za distribuciju osiguranja, Hanfa je izradila online obrazac kojim je strankama podnositeljima zahtjeva za izdavanje dozvole za distribuciju osiguranja obrtu za zastupanje u osiguranju omogućila da ga popune online.

Prednosti online popunjavanja obrasca su brojne, a najviše se očituju u dostupnosti, brzini, preglednosti i lakoći razumijevanja traženih informacija koje stranke popunjavaju korak po korak. Nakon što se ispune svi potrebni podaci, oni se automatski povlače u formu obrasca te klikom na izradu .pdf formata dobivamo uredno ispunjen obrazac koji je potrebno još samo vlastoručno potpisati. Ovakvim popunjavanjem obrasca zahtjeva skraćuje se vrijeme trajanja postupka jer više neće dolaziti do nepravilno ispunjenih odnosno neuredno podnesenih zahtjeva.

Online obrazac za popunjavanje možete pronaći direktnim klikom na Obrasci zahtjeva za izdavanje dozvole za distribuciju osiguranja, odnosno na internetskim stranicama Hanfe  u izborniku „Licenciranje - Obrasci zahtjeva za izdavanje dozvole za distribuciju osiguranja“.

Pozivamo sve podnositelje predmetnog zahtjeva na korištenje ove online mogućnosti popunjavanja zahtjeva.

Hanfa će i dalje raditi na  pojednostavljenju postupaka zaprimanja zahtjeva za izdavanje dozvole za distribuciju osiguranja te ovu mogućnost namjerava u dogledno vrijeme proširiti i na ostale zahtjeve za dozvole za koje trenutno postoje obrasci dostupni na internetskim stranicama Hanfe u .docx formatu.