Objavljene su XML sheme za izradu tromjesečnih izvještaja za leasing društva i za faktoring društva

Hanfa obavještava leasing društva i faktoring društva da su na internetskoj stranici Hanfe unutar izbornika reports.hanfa.hr, podizbornika XML sheme i pomoćne datoteke objavljene nove XML sheme i pomoćne datoteke za izradu sljedećih tromjesečnih izvještaja:

  • T-FAKTORING - Tromjesečni izvještaj faktoring društava
  • T-FAKTORING-LIK - Tromjesečni izvještaj faktoring društva u likvidaciji
  • T-FIDOLIZ - Tromjesečni financijski i dodatni izvještaj leasing društava
  • T-FIDOLIZ-LIK - Tromjesečni financijski i dodatni izvještaj leasing društava u likvidaciji,

a koje se prvi put primjenjuju na tromjesečne izvještaje koji se sastavljaju sa stanjem na dan 31. ožujka 2018. godine.

Izmjene XML shema odnose se na izmjene u obrascima donesene Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (NN, br. 132/17) i Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17).