Objavljen Hanfin „Vodič o financijskim prijevarama“

Objavljeno: 22. studenoga 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) izdala je u povodu obilježavanja Međunarodnog tjedna svijesti o prijevarama (15. – 21.11.2021.) edukativni „Vodič o financijskim prijevarama”. S obzirom na ubrzan razvoj i digitalizaciju financijskih usluga mogućnost financijskih prijevara građana postaje sve veća te su kontinuirana edukacija i nadogradnja znanja o financijama postale svakodnevna potreba.

Osim zanimljivog pregleda najvećih prijevara u povijesti te vrsta financijskih prijevara, u objavljenom vodiču nalaze se i savjeti o tome kako prepoznati situacije u kojima vas netko želi prevariti ili kada posumnjati u nečije dobre namjere i financijske savjete, a posebno je obrađena i tema kriptovaluta i kriptotržišta, koji su postali popularni pojmovi sadašnjice.

Edukacija javnosti o temama iz područja financija i djelokruga rada Hanfe jedan je od važnih Hanfinih zadataka. Izdavanje ovog vodiča samo je jedan korak u tom smjeru.

Vodič možete pogledati ovdje.