Objava u vezi usvajanja izmjena sektorskih propisa povezano sa SFDR/TR

Objavljeno: 20. listopada 2021.

Dana 2. kolovoza 2021. u službenom listu EU-a br. 277, objavljen je set od 6 propisa koji čine sastavni dio zakonodavnog paketa kojim se implementiraju odredbe u vezi područja održivog financiranja. Radi se o izmjenama  6 sektorskih delegiranih akata iz područja UCITS-a, AIFMD-a, MiFID-a, IDD-a i Solvencyja, koje možete  naći na linkovima u nastavku (verzija na hrvatskom jeziku) zajedno s informacijom o datumu stupanja istih u primjenu.

Dok se spomenute delegirane uredbe direktno primjenjuju unutar nacionalnih zakonodavstava, u vezi primjene dvije navedene delegirane direktive će tijekom 2022. doći do izmjene odgovarajućih podzakonskih akata; Pravilnika o organizacijskim uvjetima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti te politikama primitka i kriterijima za značajna investicijska društva te Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

 

PODRUČJE PROPISA

DATUMI PRIMJENE

MiFID II

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1253  o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/565 u pogledu uključivanja čimbenika i rizika održivosti te preferencija u pogledu održivosti u određene organizacijske zahtjeve i uvjete poslovanja investicijskih društava

  

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/1269 (EU) 2021/1269 o izmjeni Delegirane direktive (EU) 2017/593 u pogledu uključivanje čimbenika održivosti u obveze upravljanja proizvodima

U primjeni od 2. kolovoza 2022.

  

Države članice trebaju izmijeniti svoje nacionalne propise i implementirali odredbe navedene Direktive do 21. kolovoza 2022. kako bi iste stupile u primjenu od 22. studenog 2022.

AIFMD

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1255  o izmjeni Delegirane uredbe (EU) br. 231/2013 u pogledu rizika održivosti i čimbenika održivosti koje upravitelji alternativnim investicijskim fondovima trebaju uzeti u obzir

U primjeni od 1. kolovoza 2022.

UCITS

 

DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/1270 o izmjeni Direktive 2010/43/EU u pogledu rizika za održivost i čimbenika održivosti o kojima subjekti za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) trebaju voditi računa

Države članice trebaju izmijeniti svoje nacionalne propise i implementirali odredbe navedene Direktive do 31. srpnja  2022. kako bi iste stupile u primjenu od 1. kolovoza 2022.

OSIGURANJE (Solvency II i IDD)

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1256 o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u upravljanje društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje

 

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1257 o izmjeni delegiranih uredbi (EU) 2017/2358 i (EU) 2017/2359 u pogledu uključivanja čimbenika održivosti, rizika i preferencija u pogledu održivosti u zahtjeve za nadgledanje proizvoda i upravljanje njima za društva za osiguranje i distributere osiguranja te u pravila poslovnog ponašanja i investicijskog savjetovanja za investicijske proizvode osiguranja

U primjeni od 2. kolovoza  2022.

 

 

U primjeni od 2. kolovoza  2022.