Objava MIFID/MIFIR završnih izvještaja o revidiranju režima transparentnosti

Objavljeno: 24. srpnja 2020.

Prvi izvještaj revidira MiFIR režim transparentnosti za vlasničke instrumente vezano uz obveze transparentnosti za mjesta trgovanja i posebno double-volume cap mehanizam te uključuje preporuke vezano uz druge ključne odredbe povezane s transparentnošću, posebno za dionice i one koje se odnose na sistematske internalizatore koji se bave dionicama.

Drugi izvještaj revidira obveze prije-trgovinske transparentnosti koje su obveznici sistematski internalizatori za ne-vlasničke instrumente.

Ovim izvještajima se nastoji pojednostaviti trenutno kompleksan režim transparentnosti uz istovremeni pokušaj unaprijeđena postojećeg nivoa transparentnosti uzimajući u obzir informacije dobivene od tržišnih sudionika prikupljenih putem javnih konzultacija