Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica za eksternalizaciju

EBA je 25. veljače 2019. objavila Smjernica za eksternalizaciju

Obavijest o primjeni smjernica  EBA/GL/2019/02

Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Smjernica za eksternalizaciju

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Investicijska društva

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

Smjernice se primjenjuju u cijelosti.

Datum početka primjene smjernice

30. rujna 2019

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

 https://eba.europa.eu/documents/10180/2761380/EBA+revised+Guidelines+on+outsourcing_HR.pdf/78acbfce-18e9-4f4a-8460-717542b3fd34