Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o upravljanju sukobima interesa središnje druge ugovorne strane

ESMA je 6. lipnja 2019. objavila Smjernice o upravljanju sukobima interesa središnje druge ugovorne strane.

Obavijest o primjeni smjernica

Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Smjernice o upravljanju sukobima interesa središnje druge ugovorne strane

Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi

Nadležna  tijela  koja  su  imenovana  u  skladu  s Uredbom (EU) br. 648/2012 (EMIR) – Hanfa (nadležno tijelo), HNB (relevantno tijelo)

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

 U cijelosti

Datum početka primjene smjernice

6. lipnja 2019.

Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1439_guidelines_on_ccps_management_of_conflicts_of_interest_hr.pdf