Obavijest subjektima nadzora o primjeni Smjernica o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II

13.8.2019.

ESMA je 5. lipnja 2019. objavila Smjernice o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II.

 

Obavijest o primjeni smjernica

Smjernice

Opis

Naziv smjernica

Smjernice o primjeni točaka C6 i C7 Priloga I. Direktive MiFID II

Subjekti na koje se smjernica odnosi

Nadležna tijela i investicijska društva definirana člankom 4. stavkom 1. točkom 1. Direktive MiFID II

Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično

U cijelosti

Datum početka primjene smjernice

5. kolovoza 2019.

Poveznica na smjernicu ESMA-e

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma-70-156-869_guidelines_on_c6_c7_application_of_mifid_ii_annex_1_hr.pdf