Obavijest subjektima nadzora o primjeni EIOPA-inih Smjernica o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku

Objavljeno: 30. lipnja 2020.

Na temelju članka 2.a. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15, 112/18, 63/20) HANFA se dana 24. lipnja 2020. Europskom nadzornom tijelu za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) očitovala o tome da se obvezuje u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku s datumom početka njihove primjene 1. siječnja 2021. godine.

Obavijest o primjeni EIOPA-inih smjernica

Smjernice Opis
Naziv smjernica Smjernice o izdvajanju poslova pružateljima usluga računalstva u oblaku
Subjekti nadzora na koje se smjernica odnosi društva za osiguranje i društva za reosiguranje
Primjena smjernice u cijelosti ili djelomično u cijelosti
Datum početka primjene smjernice 1. siječnja 2021.
Poveznica na smjernicu Europskog nadzornog tijela

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications

/eiopa_guidelines/guidelines_on_outsourcing_to

_cloud_service_providers_cor_hr.pdf