Obavijest posrednicima u osiguranju s registarskim brojevima ZO i PO

Vijest objavljena: 19.6.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga obavještava posrednike u osiguranju koji su stekli ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja i reosiguranja prije stupanja na snagu Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18; dalje: ZOS) te bili upisani u registar Zastupnici u osiguranju i registar Posrednici u osiguranju i/ili reosiguranju, kojim upisima su im dodijeljeni registarski brojevi ZO i PO, da će se od objave novog registra - Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika, u navedenom registru nastaviti voditi pod jednim registarskim brojem i to svojim PO brojem. Na navedeni registarski broj vezat će se dozvole za obavljanje poslova distribucije reosiguranja i za obavljanje distribucije osiguranja koje je posrednik stekao.

U navedenom registru, za svakog posrednika u osiguranju i/ili reosiguranju, objavljena je i kategorija posrednika iz članka 402. ZOS-a koja određuje obavlja li posrednik poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja kao zastupnik u osiguranju- u ime i za račun društva za osiguranje ili kao broker u osiguranju i/ili reosiguranju- po nalogu stranke.