Obavijest o završenim savjetovanjima u vezi s nacrtima pravilnika o naknadama Hanfe

Vijest objavljena: 24.10.2018.

Završeno je savjetovanje u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
  • Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Savjetovanja su trajala u razdoblju od 23. kolovoza do 28. rujna 2018. godine.

Izvješća o provedenim savjetovanjima objavljena su putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.