Obavijest o terminu održavanja ispitnog roka za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u listopadu 2020. godine

Objavljeno: 31. kolovoza 2020.

Treći (III) ispitni rok u 2020. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja održat će se 5., 6. i 7. listopada 2020. godine, ovisno o broju prijavljenih kandidata, u RRIF Visokoj školi za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb, uz obvezu pridržavanja svih preporučenih mjera Stožera civilne zaštite RH za sprečavanje širenja zaraze koronavirusom. S obzirom na promjenjivost okolnosti povezanih s primjenom mjera zaštite, aktualne mjere, kojih će se kandidati biti dužni pridržavati, Hanfa će objaviti u sklopu obavijesti s pozivom kandidatima za pristupanje ispitu.

U razmatranje će se uzeti samo uredne prijave zaprimljene u Hanfi, Franje Račkog 6, Zagreb,  zaključno s danom 15. rujna 2020. godine. Prijave se mogu dostaviti poštom preporučeno ili osobnom dostavom u pisarnicu Hanfe (radno vrijeme pisarnice za stranke je od 9-14 sati).

Hanfa će pet (5) dana prije dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici pozvati kandidate koji su dostavili uredno popunjenu prijavu za ispit s propisanom dokumentacijom da pristupe ispitu objavom šifre kandidata navedene u prijavi za ispit.

Također, u slučaju promjene okolnosti u vezi s epidemiološkom situacijom u pogledu koronavirusa koje bi izazvale i promjene povezane s održavanjem ispitnog roka u listopadu 2020.,  Hanfa će bez odgode objaviti odgovarajuću obavijest na svojoj internetskoj stranici.

Obrazac za prijavu ispita, popis literature te informacija o naknadi koja se plaća za pristupanje ispitu nalaze se pod rubrikom: Licenciranje/Ispiti/Distribucija u osiguranju i/ili reosiguranju.