Obavijest o stupanju na snagu Pravilnika o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društava

Vijest objavljena: 4.10.2018.

Hanfa je donijela Pravilnik o kriterijima i načinu upravljanja rizicima faktoring društva koji s današnjim danom, 4. listopada 2018., stupa na snagu. Navedenim se pravilnikom, uz važeći zakon, detaljnije definiraju pravila za uspostavu sustava upravljanja rizicima u faktoring društvima i pravila upravljanja pojedinačnim rizicima, uključujući upravljanje rizikom koncentracije.

„Pravilnik je donesen na temelju dosadašnjih iskustava, s ciljem sprječavanja nedorečenosti u sustavu i što kvalitetnije i bolje kontrole faktoring društava. Poseban je naglasak stavljen na praćenje rizika koncentracije i konkretna ograničenja izloženosti prema jednoj osobi ili grupi povezanih osoba.” – naglasio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman.

Pravilnik definira da najveća izloženost faktoring društva, uz određene iznimke, prema pojedinoj osobi ili grupi povezanih osoba ne smije prelaziti 25 posto ukupne izloženosti društva.

Uz to, propisuje se i obaveza faktoring društva da donese i provodi primjerene politike i postupke upravljanja za najmanje sljedeće rizike: kreditni (uključujući i koncentracijski rizik), tržišni rizik (uključujući valutni, kamatni rizik i tržišni rizik likvidnosti), rizik likvidnosti i operativni rizik, ali i sve druge vrste rizika kojima bi moglo biti izloženo u svom poslovanju. 

Ukupna aktiva šest faktoring društava u Republici Hrvatskoj na dan 30. lipnja 2018. iznosila je nešto manje od dvije milijarde kuna (1,995 mlrd HRK). Više detalja dostupno je na internetskim stranicama, u podizbornicima Publikacije i Leasing i faktoring.

Navedeni pravilnik objavljen je u Narodnim novinama, br. 86/2018 od 26. rujna 2018., a dostupan je i na internetskoj stranici Hanfe.