Obavijest o stupanju na snagu pravilnika i uputa iz područja financijskih i dodatnih izvještaja te kontnog plana za leasing društva i faktoring društva

Dana 29. prosinca 2017. stupili su na snagu slijedeći pravilnici iz područja leasinga:

te iz područja faktoringa, Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17).

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava (NN, br. 132/17) prvi se puta primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018., za godišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. dok se Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kontnom planu leasing društva (NN, br. 132/17) prvi puta primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava (NN, br. 132/17) prvi se puta primjenjuje na tromjesečne financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2018., a za godišnje financijske i dodatne izvještaje sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. odnosno od 1. siječnja 2018. u dijelu kontnog plana.

Dana 5. siječnja 2018., na sjednici Upravnog Vijeća donesene su nove upute za primjenu navedenih pravilnika: