Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom smjernica koje se odnose na mirovinska društva

Objavljeno: 19. svibnja 2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Smjernica mirovinskim društvima za osnaživanje financijske pismenosti građana Republike Hrvatske.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 19. svibnja do 2. lipnja 2020. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.