Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom smjernica koje se donose temeljem Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Objavljeno: 25. studenoga 2019.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Smjernica o referentnim vrijednostima koje koriste mirovinska društva kod ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 25. studenog do 7. prosinca 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.