Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika koji uređuju tržište kapitala

Objavljeno: 02. srpnja 2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom sljedećih pravilnika koji uređuju tržište kapitala:

  • Pravilnik o minimalnom obliku i sadržaju informacijskog dokumenta kod iznimke od obveze objave prospekta
  • Pravilnik o obliku, sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izvještaja o transakcijama i trgovanju s financijskim instrumentima izvršenim na uređenom tržištu kojim upravlja burza
  • Pravilnik o izvještavanju prema Uredbi (EU) br. 2016/1011 (Uredba Benchmark)

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 2. srpnja do 17. srpnja 2020. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.