Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika koji se donosi temeljem Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Objavljeno: 25. studenoga 2019.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o troškovima koji se mogu plaćati iz imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda te načinu i sadržaju izračuna pokazatelja ukupnih troškova dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 25. studenog do 7. prosinca 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.