Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika Hanfe

Objavljeno: 23. studenoga 2021.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom sljedećih pravilnika:

  1. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA
  2. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA ČLANOVA FONDA DRUŠTVIMA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA
  3. PRAVILNIK O IZVJEŠTAVANJU HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA O PRITUŽBAMA I PRIGOVORIMA ZAINTERESIRANIH OSOBA UPUĆENIM DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE
  4. PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU O ZNAČAJNIM PROMJENAMA I IZVJEŠTAVANJU NA ZAHTJEV HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Navedenim pravilnicima propisuje se sadržaj izvješća te način i rokovi izvještavanja Hanfe o pritužbama i prigovorima upućenim društvima za osiguranje i mirovinskim društvima.

Javno savjetovanje trajati će u razdoblju od 23. studenoga do 9. prosinca 2021. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.