Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima podzakonskih propisa

Objavljeno: 01. rujna 2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja i Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja (REGOS).

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 31.kolovoza do 15.rujna 2020. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću