Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima podzakonskih propisa

Objavljeno: 08. prosinca 2020.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2021. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 8. do 17. prosinca 2020. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.