Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji uređuju poslovanje MOD-a

Objavljeno: 07.studenoga 2019.

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava:

 

  • Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu
  • Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva.

 

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 7. studenog do 21. studenog 2019. godine.

 

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.