Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o tržištu kapitala

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o nadzornim izvještajima za pravne osobe ovlaštene za pružanje investicijskih i pomoćnih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, tržišnog posrednika, podružnice investicijskog društva iz druge države članice i treće zemlje.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 6. ožujka do 25. ožujka  2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.