Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o osiguranju

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu vrsta rizika po skupinama i vrstama osiguranja odnosno reosiguranja.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 6. ožujka do 25. ožujka  2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.