Obavijest o rezultatima drugog (II) ispitnog roka u 2019. za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja održanog u lipnju 2019.

Vijest objavljena: 19.06.2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje rezultate drugog (II) ispitnog roka za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, održanog 10., 11. i 12. lipnja 2019., kako slijedi:

 

Kandidati imaju pravo na uvid u ispit 26. i 27. lipnja 2019. u vremenu od 9-11 te 13-15 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 01/6173 200.

Važna napomena: U skladu s člankom 8. stavkom 7. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine, br. 16/19) Hanfa će kandidata, koji je položio ispit upisati u registar Hanfe najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana kada je položio ispit, u skladu s kategorijom koju je naveo u prijavi za polaganje ispita. Upisom u registar, koji Hanfa vodi na temelju članka 411. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15 i 112/18), smatra se da je Hanfa kandidatu izdala ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Svaki distributer osiguranja i/ili reosiguranja, koji je upisan u navedeni registar, ima mogućnost ispisa izvatka iz tog registra, koji sadrži njegove osobne podatke, datum stjecanja ovlaštenja, registarski broj, vrste osiguranja za koje ima ovlaštenje Hanfe te kategoriju u kojoj će obavljati poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.