Obavijest o održavanju online ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja 26.2.2021. godine

Objavljeno: 19. veljače 2021.

Online ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja održat će se 26.2.2021. godine.

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

 

VAŽNE NAPOMENE!!!:

Kandidatima će na adresu elektroničke pošte navedene na obrascu prijave, dan prije održavanja ispita biti dostavljen link za Webex sastanak s Uputom za pristupanje ispitu.

Na ispit se pristupa barem 10 minuta ranije radi identifikacije i pripreme kandidata.

Molimo pažljivo pročitati:

https://www.hanfa.hr/media/5448/tehnicka-uputa-online-ispiti-distributeri-osiguranja-02_21.pdf

Rezultati će sukladno Pravilniku biti objavljeni na Hanfinim mrežnim stranicama u roku od 8 dana od dana održavanja Ispita, a u objavi će biti navedeni: šifra, broj bodova i uspjeh.

Povrat naknade: U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti