Obavijest o održavanju ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u veljači 2020.

Objavljeno: 11. veljače 2020.

Prvi (I) ispitni rok u 2020. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u veljači 2020. godine, održat će se

17., 18. i 19. veljače 2020. godine, u

RRIF Visoka škola za financijski menadžment

Martićeva 29, Zagreb

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

 

Na ispit je potrebno doći 15 minuta prije termina održavanja ispita radi registracije.

Napomena: U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.