Obavijest o održavanju ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u travnju 2019.

Vijest objavljena 9. travnja 2019.

Prvi (I) ispitni rok u 2019. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u travnju 2019. godine, održat će se 15., 16. i 17. travnja 2019. godine, u

Hotelu Academia, Zagreb, Tkalčićeva 88

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

Na ispit je potrebno doći 30 minuta prije termina održavanja ispita radi registracije.

Napomena: U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.