Obavijest o održavanju ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u listopadu 2020. uz primjenu mjera i preporuka radi zaštite u uvjetima pandemije koronavirusom

Objavljeno: 29. rujna 2020.

Treći (III) ispitni rok u 2020. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u listopadu 2020., održat će se

5. 6. i 7. listopada 2020., u RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

Na ispit je potrebno doći 10 minuta prije termina održavanja ispita radi registracije.

VAŽNE NAPOMENE!!!:

Ispit će se održati uz primjenu mjera zaštite zbog pandemije koronavirusom u skladu s uputama od strane Ministarstva znanosti te  preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Svim kandidatima će prije ispita biti izmjerena temperatura te osobe koje imaju temperaturu 37,2 ili više neće  biti omogućen pristup ispitu.

Na ulazu i unutar zgrade kao i za vrijeme trajanja ispita za sve sudionike obvezna je upotreba zaštitnih maski, a na samom ulazu u dvoranu biti će osigurano sredstvo za dezinfekciju ruku.

Molimo da se ne ulazi u zgradu prije predviđenog termina te da se nakon izlaska iz dvorane i predaje ispita ne zadržavate u hodniku, stubištu i pred samim ulazom u zgradu.

 

Povrat naknade: U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.