Obavijest o održavanju ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u lipnju 2019.

Vijest objavljena: 3.6.2019.

Drugi (II) ispitni rok u 2019. godini za  provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u lipnju 2019. godine, održat će se

10., 11. i 12. lipnja 2019. godine, u

RRIF Visoka škola za financijski menadžment

Martićeva 29, Zagreb

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

Na ispit je potrebno doći 15 minuta prije termina održavanja ispita radi registracije.

 

Napomena: U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske  agencije  za  nadzor  financijskih  usluga  (Narodne  novine,  br.  26/19),  u  slučaju  da kandidat  nije  u  mogućnosti  pristupiti  provjeri  stručnih  znanja  potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome  pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.