Obavijest o održavanju drugog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva - 8. prosinca 2018.

Vijest objavljena: 3.12.2018.

Drugi ispitni rok za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva održat će se u subotu 8. prosinca 2018. u prostorijama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.50 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 1 sat i 15 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje 60% točnih odgovora iz svakog kolegija.

Na popisu se nalaze kandidati koji polažu navedeni kolegij u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15).

U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisima, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr