Obavijest o objavi Kalendara predaje izvještaja za subjekte nadzora na internetskoj stranici reports.hanfa.hr

Hanfa je na internetskoj stranici reports.hanfa.hr objavila Kalendar predaje izvještaja za subjekte nadzora iz kojeg je za svaki pojedini izvještaj vidljiv period i rok predaje izvještaja.

Radi lakšeg snalaženja omogućen je poseban pogled predaje izvještaja zasebno za investicijske usluge, investicijske i mirovinske fondove i društva za upravljanje, tržište kapitala, tržište osiguranja te leasing i faktoring.

Kalendar je dostupan ovdje.