Obavijest o novim funkcionalnostima kod generiranja i predaje web obrazaca

Hanfa je, u skladu s rezultatima ankete provedene nad subjektima nadzora, nadogradila servis unosa web obrazaca i dostave dokumentacije u elektroničkom obliku. Nadogradnja se odnosi na unapređenje sučelja za izradu i preuzimanje web obrazaca te sučelja za predaju web obrazaca, a u svrhu bržeg i efikasnijeg zaprimanja i pregleda dokumentacije.

Nove funkcionalnosti su:

1. Pregled u Excel formatu

Pregled je omogućen na sučelju za izradu web obrazaca i generiranje XML datoteka. Kako bi u Excel formatu vidjeli što ste ispunili potrebno je samo kliknuti na gumb Export u Excel.

2. Kategorije dokumentacije kod predaje web obrazaca

Uvedene su kategorije na koje se odnosi dokumentacija koja se predaje. Kategorije se odnose na sadržaj dokumentacije koja se dostavlja, odnosno trenutno su uvedene kategorije licenciranje, nadzor ili niti jedna kategorija. Pri predaji dokumentacije potrebno je obavezno iz padajućeg izbornika odabrati mjerodavnu kategoriju, a moguće je označiti jednu ili više kategorija odjednom.