Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje na poslovima pripravnika u više organizacijskih jedinica objavljenog 24. svibnja 2019. godine

10.7.2019.

Na temelju natječaja za zapošljavanje na poslovima pripravnika u više organizacijskih jedinica objavljenog na mrežnim stranicama HANFA-e i na internetskom portalu Moj Posao 24. svibnja 2019. zapošljavaju se Aleksandra Bogdan, Ivana Petrović, Matija Lončarek i Marijan Boričević, a svi kandidati imaju visoku stručnu spremu.