Obavijest o edukaciji posrednika i sporednog posrednika u osiguranju održanoj nakon 23. 2. 2018. do stupanja na snagu Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar

Vijest objavljena: 7.3.2019.

Člankom 15. stavkom 2. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine broj 16/19; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da će iznimno od članka 12. Pravilnika Hanfa omogućiti evidenciju edukacije posrednika i sporednog posrednika u osiguranju održane nakon 23. 2. 2018., na temelju primljene obavijesti edukatora o održanoj edukaciji.

U skladu s tim, radi lakše provedbe gore navedene odredbe Pravilnika, Hanfa je pripremila predložak Excel tablice, koja se nalazi ovdje.

Precizno popunjenu tablicu potrebno je dostaviti na e-mail adresu licensing@hanfa.hr.

Napominjemo da podatke o održanim edukacijama Hanfi šalje edukator pomoću predloška Excel tablice, a ne posrednik i sporedni posrednik u osiguranju/fizička osoba pojedinačno.

U nastavku su upute za popunjavanje tablice.

U prva tri retka tablice potrebno je upisati obvezne podatke primjenjive na sve osobe upisane u tablicu.

 • Obvezni podaci:
  • edukator
  • vrsta edukacije (neživotna osiguranja, životna osiguranja, investicijski proizvodi osiguranja). Svaka vrsta edukacije evidentira se u zasebnoj Excel tablici.
  •  predavač
  • datum
  • broj sati.

Od četvrtog retka nadalje popunjavaju se podaci koji su Hanfi bitni za unos u registar:

 • u prvom stupcu mora biti samo registarski broj fizičke osobe koja je pohađala edukaciju
 • između redaka ne smije biti prazan redak jer aplikacija očitava podatke do prvog praznog retka
 • ime i prezime polaznika edukacije (nije obvezan podatak).

Za sporedne posrednike (vrsta edukacije):

 • pojedine vrste neživotnih osiguranja TA
 • pojedine vrste neživotnih osiguranja S.

Predložak Excel tablice moći će koristiti i edukatori za unos budućih edukacija jer će na jednostavan način u aplikaciju moći prenijeti osobe koje su pohađale edukaciju (sve osobe odjednom, bez potrebe pojedinačnog unosa).

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti Hanfinom Uredu za licenciranje na broj telefona 01/ 6173 211.