Obavijest korisnicima financijskih usluga: raskid ugovora o osiguranju

Objavljeno: 30. prosinca 2019.

Analizom obraćanja potrošača Hanfi utvrđeno je kako ugovaratelji osiguranja često nisu detaljno upoznati s mogućnostima, uvjetima i posljedicama prijevremenog raskida ugovora o osiguranju te uslijed toga dolazi do nezadovoljstva ugovaratelja osiguranja i prijepora ugovaratelja s osigurateljem.

S namjerom dodatnog informiranja ugovaratelja osiguranja i šire javnosti, Hanfa je izradila edukativni tekst o relevantnim informacijama vezanim uz mogućnosti i uvjete raskida ugovora o osiguranju. Tekst je dostupan ovdje.