Obavijest: Korekcija podataka o iznosima isplata mirovina iz dobrovoljnih mirovinskih fondova

Objavljeno: 20. svibnja 2020.

Izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN, br. 115/2018), koje su stupile na snagu početkom 2019. godine, došlo je do određenih promjena u načinu isplate mirovine iz III. mirovinskog stupa. Član mirovinskog fonda koji odlazi u mirovinu ima mogućnost izbora vrste isplate mirovine (doživotna ili privremena isplata, uz mogućnost jednokratne isplate dijela sredstava) te načina isplate mirovine neovisno o iznosu na osobnom računu (isplata putem mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog fonda ili društva za životno osiguranje). Više informacija o mogućnostima isplate mirovine možete pronaći na ovoj adresi.

Navedene zakonske izmjene, koje su povećale mogućnosti isplate mirovina iz III. stupa, dovele su do određenih nekonzistentnosti u izvještavanju mirovinskih društava u dijelu iznosa isplata zbog umirovljenja na način da je dio mirovinskih društava u te isplate uključio samo iznos isplata putem mirovinskog osiguravajućeg društva, dok su isplate zbog umirovljenja putem mirovinskog fonda (mirovinskog društva) ili društva za životno osiguranje bile uključene u ostale isplate. S podacima za travanj 2020. navedene nekonzistentnosti u izvještavanju o iznosu isplata iz dobrovoljnih mirovinskih fondova zbog umirovljenja ispravljene su za cijelu 2020., a to će biti učinjeno i za 2019. godinu, na način da se sve isplate zbog umirovljenja (putem mirovinskog osiguravajućeg društva, mirovinskog fonda i društava za životno osiguranje, kao i jednokratne isplate) prikazuju u stavci „Umirovljenje“, a sve ostale isplate u stavci „Ostali razlozi“. Razlika za koju je povećan mjesečni iznos isplata iz dobrovoljnim mirovinskih fondova zbog umirovljenja u prosjeku iznosi 6,8 mil. kuna (slika 1.). Navedene korekcije uključene su u Mjesečni izvještaj Hanfe te notirane u napomenama ispod tablica 1.14: Isplate ODMF-ova i 1.18: Podaci o zatvorenim dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Slika 1. Izvještajne korekcije mjesečnih iznosa isplata iz dobrovoljnih mirovinskih fondova zbog umirovljenja